Dotacje Unijne

 

Przedsiębiorstwo MILONI Mateusz Nowotnik otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Tytuł projektu:
„Promocja marki produktowej MILONI na rynkach zagranicznych”

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest internacjonalizacja działań przedsiębiorstwa MILONI Mateusz Nowotnik poprzez podjęcie działań eksportowych na rynku: niemieckim i USA (rynek
perspektywiczny).

Realizacja działań wskazanych w projekcie doprowadzi do rozwoju firmy, rozszerzenia działalności eksportowej, nawiązania nowych kontaktów biznesowych, wejścia ze swoimi produktami na nowe rynki zagraniczne. W wyniku realizacji projektu firma zdobędzie nowych kontrahentów i nawiąże nowe kontakty biznesowe, które pozwolą na zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

Wartość projektu: 285 700,00 PLN
Wartość dofinansowania: 214 275,00 PLN